+ بیمه باربری و حمل و نقل کالا
بیمه حمل و نقل کالا، قدیمی ترین رشته در بیمه های بازرگانی است. در این نوع بیمه خسارت های وارده در اثر وقوع خطرهای بیمه شده در مسیر حمل جبران می شود. بیمه حمل و نقل راه حلی مطمئن برای از بین ریسک های احتمالی است بیمه نامه های باربری در بیمه های باربری داخلی، مبدأ و مقصد در داخل کشور ایران می باشد. بیمه نامه های باربری داخلی را می توان به چند شکل صادر نمود: بیمه نامه باربری عمومی در این نوع بیمه نامه شرایط اصلی بیمه و سرفصلهای اصلی حقوقی و تعهدات طرفین بیمه نامه معین می‏شود و با یک سرمایه بیمه‏ ای معین ومشخص موافقت می‌گردد که معمولا شامل باربری های متعددی می باشد و به همین دلیل، قرارداد تا زمانی که سرمایه توافق شده از طریق حمل و نقل های متعدد به پایان رسد دارای اعتبار می باشد. بیمه نامه باربری با پوشش باز در بیمه نامه با پوشش باز با توافقی که بین طرفین انجام می‏شود هر یک هفته گواهی بیمه ازسوی بیمه سامان صادر می‌شود و حق بیمه متناسب با سرمایه های حمل شده از سوی بیمه گذار پرداخت می گردد. در واقع تعداد دفعات حمل کالا تحت پوشش قرار دارد و چون زمان قرارداد معمولاً یکسال است، مذاکره و توافق مجدد در مورد آن ضروری نمی باشد. بیمه نامه باربری ساده بیمه نامه ای است که برای حمل کالایی مشخص صادر می شود و در آن مشخصات کالای بیمه طبق فرم پیشنهاد باربری در آن قید می گردد. چرا از بیمه باربری استفاده کنیم ؟ امروزه با پیشرفت جوامع بشری از شدت برخی ریسک ها در جریان حمل و نقل کاسته شده است اما افزایش حجم حمل و نقل کالاهای مختلف ریسک های بسیاری را به بار آورده است. استفاده از بیمه حمل و نقل و باربری سبب میشود تا امنیت سرمایه شما در برابر خطرات محتمل و غیر قابل پیش بینی تامین شود.


چهارشنبه 10 آبان 1396

عنوان آخرین یادداشتها